Deze pagina bevat de nieuwste en oudere versies, respectievelijk van boven naar beneden.

Versie 1735 beta 20200621 (nieuwe nauwelijks geteste versie)

20-06-2020

In versie 1735 is vooral het installeren van het programma grondig aangepakt. Vorige versies hadden toenemende problemen met het installeren op nieuwere versies van Windows 10. Daarnaast zijn enkele nieuwe mogelijkheden gemaakt en kleine foutjes hersteld.

De nieuwe installatiemodule heeft de rest van het programma flink gewijzigd, waardoor er mogelijk nieuwe fouten zijn ontstaan. Wanneer u nu naar tevredenheid werkt met Albupad, en de nieuwe mogelijkheden niet nodig heeft, kunt u wellicht enige tijd wachten met het installeren van 1735 totdat er voldoende getest is.

Versie 1735 kan gewoon over een vorige versie heen worden geïnstalleerd. Dringend advies: maak voor installatie een back-up.

Zie versiedocument voor details en installatiehandleiding voor installatiedetails.

1. Veranderingen installatie hoofdpunten:

- Nieuwe installatiehandleiding die ook uitgebreid de programma-omgeving van Albupad beschrijft. Deze handleiding is eveneens te starten via Help.

- Programma wordt nu correct geïnstalleerd wanneer de gebruiker geen administrator rechten heeft.

- Het is nu mogelijk om voor verschillende gebruikersaccounts aparte programmaomgevingen te maken.

- De mogelijkheid om het programma vanuit het installatieprogramma te starten is vervallen. Dit voorkomt diverse problemen 

2. Veranderingen programma hoofdpunten:

- Verbeterde controle van items die te ver over de rand gaan. Er is nu een instelbare verboden zone waarin een item niet in zijn geheel mag verdwijnen. Het item blijft dus altijd een klein stukje zichtbaar.

- Verbeterde actie bij situaties waarop een item zover is geplaatst dat om een nieuwe pagina wordt gevraagd. Het item wordt dan ook niet meer bruut naar de bovenkant van de pagina gestuurd maar blijft gewoon op zijn plek staan.

- Presets. 3 presets om snel een item met eerder vastgelegde eigenschappen te tekenen. 

- Reset. Reset heeft als functie de eigenschappen van een te ver opgetuigd item snel naar de basis terug te brengen. Daaraan toegevoegd is de Alt functie waarmee de eigenschappen van het item naar een standaard format wordt gereset. Met Ctrl kan dat standaardformaat worden ingesteld.

- Verwijdering van pagina ongedaan maken. Dit is een mogelijkheid die los staat van undo en redo. Een tijdens de sessie verwijderde pagina kan hiermee worden teruggehaald.

- Gerepareerd: getoonde mappen bij voortgang van back-up en restore

- Gerepareerd: back-up waarschuwing als op cancel wordt geklikt

- Bestandsgeschiedenis heeft nu een … aan het eind waarmee direct naar de datamap wordt gegaan

- Aanwijzers op de liniaal zijn nu 3 of 5 pixels in plaats van 3 of 1 pixel. 3 is standaard. Aantal pixels is eventueel ook in het ini bestand te wijzigen.

- Tekst kan geopend worden door te starten met typen wanneer het item actief (geselecteerd) is.

- Diverse fouten hersteld.

Met veel dank weer aan de personen die suggesties en wijzigingen hebben voorgesteld en fouten hebben ontdekt.

Deze versie van dit programma is nauwelijks getest, installeer het alleen wanneer u de nieuwe mogelijkheden echt nodig hebt of als u het interessant vindt om te testen. 

download versie 1735 (inclusief documentatie) 

download handleiding 1735

download handboek 1735

download versie informatie 1735  

download user guide 1735 in English language

Bekende problemen in versie 1735 Beta 20200621:

- geen 

 

Versie 1717 beta c1  (Aanbevolen versie)

4-1-2020

In deze versie zijn enkele fouten in 1716 gerepareerd maar verder is deze versie 1717 functioneel gelijk aan versie 1716.

Tevens zijn de Windows styles weer aangezet zodat de knoppen en dergelijke beter zichtbaar zijn.

Zie het nieuwsdocument hieronder voor alle wijzigingen sinds versie 1600

Deze versie is breed in gebruik. Er zijn geen grote problemen mee behalve dat installatie soms mis gaat. Dit wordt dan veroorzaakt omdat er wordt geïnstalleerd door/voor een gebruiker die niet van zichzelf administrator rechten heeft. Het is daarom belangrijk dat de gebruiker, eventueel tijdelijk, administrator rechten heeft om met succes te kunnen installeren.  Dit probleem is aangepakt in versie 1735. 

installatie: installeer deze versie gewoon over het bestaande programma heen.  Zorg er voor dat de gebruiker, eventueel tijdelijk, administrator rechten heeft.

dringend advies: maak voor installatie een back-up

download versie 1717 hier (inclusief handboek en handleiding)

download handleiding 1717

download handboek 1717

download nieuwsbestand 1717 

download user guide 1717 in english language

Versie 1716 beta (niet meer hier te downloaden, opgevolgd door 1717)

10-5-2019

versie 1716 blijkt een probleem te hebben met het tonen van grijsgemaakte en geroteerde afbeeldingen uit vorige versies. In versie 1717 is dit gerepareerd. 

Tussenversie 1703 alpha (betrouwbare oudere versie, beperkte mogelijkheden)

21-8-2017 

Tussenversie 1703 is breed in gebruik (geweest). Behalve een flinke fout bij het grijs maken van afbeeldingen zijn er weinig klachten over bekend. Alle functies van 1703 zijn ook aanwezig in 1716. Deze versie is aanbevolen wanneer u zeker wilt zijn van een ruim beproefde versie.

Deze versie is vooral gemaakt om ook lijnen te kunnen tekenen.

http://www.albupad.nl/site1/albupadfiles/albupad_1703_alpha_nl_install.exe

Versie 1610 Beta (betrouwbare oudere versie, beperkte mogelijkheden, eenvoudiger in gebruik)

17-11-2016

Dit is een officiële versie. Deze werkt in het algemeen, op wat kleine foutjes na, probleemloos.

Deze versie heeft als extra boven versie 1600 dat pagina's als bmp of jpg bestand kunnen worden opgeslagen.

albupad versie 1610 Beta

Versie 1600 Beta (betrouwbare oudere versie, beperkte mogelijkheden, eenvoudiger in gebruik)

Deze versie is breed in gebruik (geweest) en werkt , op wat kleine foutjes na, probleemloos.

Deze versie is beperkter in mogelijkheden dan de versies vanaf 1700. Deze versie wordt door gebruikers ook op Windows 7 gebruikt.

Deze versie kent veel minder mogelijkheden dan latere versies maar is daardoor wat eenvoudiger te begrijpen. 

download versie 1600 hier (inclusief handboek en handleiding)

download handleiding 1600

download handboek 1600

download user guide 1600 in english language